Vårda ditt husdjur

I allt det roliga och mysiga måste man komma ihåg att det är ett stort ansvar att ta hand om ett djur, oavsett hur stort det är. De grundläggande sakerna att hålla koll på är självklart utfodringen, renhållning och boende. I ett hem kan det ofta vara de små barnen som vill ha ett husdjur och då är det viktigt att komma ihåg att man komma ihåg att det alltid måste vara en vuxen som har det övergripande ansvaret för djuret. Det är däremot ett bra sätt att träna upp sin ansvarskänsla att få hjälpa till att tänka på att ta hand om någon annan än sig själv.

För alla som vill skaffa ett djur är det en god idé att först söka så mycket information som möjlight om djuret ifråga och att ha allt reda inför djurets ankomst. Det finns några saker man kan fundera över som kan hjälpa till att avgöra vilket slags djur som är mest kompatibelt med dig och dina möjligheter. Du kan behöva reflektera över hur mycket tid du har att ge till djuret, hur mycket plats du har, hur mycket ekonomin tillåter för en extra utgift eller om någon i familjen eller närheten har någon allergi.

Olika djur kräver olika mycket hjälp och även olika miljöer. För små djur som marsvin och hamstrar kan man behöva hjälpa till med den dagliga motionen för att de inte ska bli överviktiga. Vissa djur är känsliga för värme och kyla och då måste man se till att buren har rätt temperatur och står på ett bra ställe. Något som gäller för alla djur är att ta sig tid att umgås med djuret, då man kan få en bra inblick i hur djuret mår och om något förändrats sedan senaste gången man umgicks.

För alla som har ett djur kan det också komma en tid av sjukdom eller stor smärta. Då är det viktigt att man har bra kontakt med sitt närmaste djursjukhus och att man pratar i familjen om vad som händer. Ett djur är en medlem i familjen och det är helt ok att känna sorg och förtvivlan.